Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > Soalan-Soalan Penarafan Bintang JPS

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
A. Kriteria Kawalan Terimaan
A1. Kawalan Terimaan
A2. Kawalan Perbelanjaan
A3. Kawalan Bajet

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA