Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2017

Rumusan Penilaian ini mempunyai 8 kawalan & soalan
A. KAWALAN PENGURUSAN
A1. Struktur Organisasi
A2. Sistem dan Prosedur
A3. Jawatankuasa-jawatankuasa dan Unit Audit Dalam
A4. Pengurusan Sumber Manusia
B. KAWALAN BAJET
B1. Penyediaan Bajet
B2. Agihan Peruntukan dan Pindah Peruntukan
B3. Analisa Bajet
C. KAWALAN TERIMAAN
C1. Kawalan Borang Hasil
C2. Penerimaan Wang
C3. Kemasukan Pungutan Ke Bank
C4. Perakaunan Terimaan
C5. Akaun Belum Terima (ABT)
D. PENGURUSAN PEROLEHAN
D1. Kawalan Am Perolehan
D2. Kaedah Perolehan
D3. Pengurusan Kontrak
E. KAWALAN PERBELANJAAN
E1. Perakaunan
E2. Pengurusan Bayaran
F. PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KW AMANAH DAN DEPOSIT
F1. Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah
F2. Pengurusan Akaun Deposit
G. PENGURUSAN ASET DAN STOR
G1. Kawalan Umum
G2. Penerimaan
G3. Pendaftaran
G4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset
G5. Penyenggaraan
G6. Pelupusan
H. PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
H1. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Kenderaan
H2. Penyenggaraan

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA