Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > Penilaian 360

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
A. Sila masukkan nama pegawai yang dinilai
Bahagian / Negeri

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA