Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > JPS BINTANG

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
A. AUDIT NILAI
A1. INDEK NILAI IDEAL
A2. INDEK NILAI PERIBADI
A3. INDEK NILAI ORGANISASI

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA