Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN

Rumusan Penilaian ini mempunyai 6 kawalan & soalan
A. KAWALAN PENGURUSAN ORGANISASI
A1. Struktur Organisasi
A2. Sistem Dan Prosedur
A3. Jawatankuasa-Jawatankuasa
A4. Pengurusan Sumber Manusia
B. KAWALAN BAJET
B1. Penyediaan Bajet
B2. Agihan Peruntukan dan Pindah Peruntukan
B3. Analisa Bajet
C. KAWALAN HASIL DAN TERIMAAN
C1. Kawalan Borang Hasil
C2. Penerimaan Wang
C3. Kemasukan Pungutan Ke Bank
C4. Perakaunan Terimaan
C5. Akaun Belum Terima (ABT)
D. KAWALAN PERBELANJAAN
D1. Perakaunan
D2. Pengurusan Perolehan
D3. Pengurusan Bayaran
E. KAWALAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
E1. Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah
E2. Akaun Deposit
F. KAWALAN PENGURUSAN ASET, INVENTORI DAN STOR
F1. Kawalan Umum
F2. Terimaan
F3. Pendaftaran
F4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset
F5. Penyenggaraan
F6. Pelupusan
F7. Kehilangan Dan Hapus Kira (Termasuk Wang Awam)

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA