Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > KAWALAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
Pengurusan Kumpulan / Akaun Wang Amanah
Pengurusan Kumpulan / Akaun Wang Amanah
Pengurusan Akaun Deposit
Pengurusan Pinjaman Kenderaan/Komputer
Pengurusan Pendahuluan Diri

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA