Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > KAWALAN PENGURUSAN HASIL & TERIMAAN

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
Kawalan Perakaunan Hasil/Terimaan
Kawalan Perakaunan Hasil
Pengurusan penerimaan Hasil
Pengurusan Akaun Belum Terima
Kawalan Borang Hasil
Pengurusan Kemasukan Wang ke Bank

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA