Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > KAWALAN PENGURUSAN PERBELANJAAN

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
Kawalan Perbelanjaan
Kawalan Perakaunan
Pengurusan Perolehan
Pengurusan Pembayaran
Pengurusan Panjar Wang Runcit

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA