Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > KAWALAN PENGURUSAN

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
Kawalan Pengurusan
Carta Organisasi
Pemeriksaan Mengejut
MPK, Fail Meja dan Senarai Tugas
Penurunan Kuasa
Perancangan dan Pengurusan Latihan
Teguran Audit
JPKA dan Mesyuarat Pengurusan
Inovasi/ Anugerah

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA