Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > KAWALAN PENGURUSAN ASET & STOR

Rumusan Penilaian ini mempunyai 1 kawalan & soalan
A. Kawalan Umum Wujud Unit pengurusan Aset
A1. Kawalan Umum Wujud Unit pengurusan Aset
A2. Penerimaan
A3. Pendaftaran
A4. Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset
A5. Penyenggaraan Aset
A6. Pelupusan
A7. Kehilangan dan Hapus Kira
A8. Kenderaan Jabatan
Sila masukkan nama kumpulan.

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA