Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > APP 2010

Rumusan Penilaian ini mempunyai 3 kawalan & soalan
A - Maklumat Projek
Maklumat Projek
B - Pengurusan Projek
B1 - Pengurusan Projek Keseluruhan
B2 - Pengurusan Berkualiti
B3 - Pengurusan Kewangan
B4 - Pengurusan Jadual
B5 - Kompleksiti Projek
B6 - Inovasi dan Kreativiti
C - Projek Outcome
C1 - Sistem penilaian Projek
Sila masukkan nama kumpulan.

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA