Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian

 
  Senarai penilaian yang terdapat dalam JPS STAR RATING adalah seperti berikut:
 1. [Lihat Kriteria] APP 2010
 2. [Lihat Kriteria] JPS BINTANG
 3. [Lihat Kriteria] SENARAI SEMAK AUDIT PROJEK
 4. [Lihat Kriteria] Soalan-Soalan Penarafan Bintang JPS
 5. [Lihat Kriteria] KAWALAN PENGURUSAN ASET & STOR
 6. [Lihat Kriteria] KAWALAN BAJET
 7. [Lihat Kriteria] KAWALAN PENGURUSAN
 8. [Lihat Kriteria] KAWALAN PENGURUSAN PERBELANJAAN
 9. [Lihat Kriteria] KAWALAN PENGURUSAN HASIL & TERIMAAN
 10. [Lihat Kriteria] KAWALAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
 11. [Lihat Kriteria] Rekod Maklum Balas Pelanggan B.
 12. [Lihat Kriteria] INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN
 13. [Lihat Kriteria] Kawalan Bajet - Ujian Penerimaan Pengguna
 14. [Lihat Kriteria] Penarafan Bintang MAMPU 2012
 15. [Lihat Kriteria] iso
 16. [Lihat Kriteria] INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2014
 17. [Lihat Kriteria] PANEL PENILAI IA 2014
 18. [Lihat Kriteria] INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2015
 19. [Lihat Kriteria] ANUGERAH INOVASI: PENARAFAN INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2015
 20. [Lihat Kriteria] Penilaian 360
 21. [Lihat Kriteria] PENILAIAN PANEL: ANUGERAH INOVASI IA TAHUN 2015
 22. [Lihat Kriteria] INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2016
 23. [Lihat Kriteria] INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2017

© 2023 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA